Laiva-apteekin tarkastus

Laiva-apteekin tarkastuksen suorittaa laillistettu proviisori.

Riippuen aluksen tyypistä laiva-apteekin tarkastus tulee suorittaa yhden tai kolmen vuoden välein. 

Laki laiva-apteekista (584/2015) varmistaa, että laivaväellä on mahdollisuus saada asianmukaista ensiapua ja sairaanhoitoa aluksella sairastumis- ja tapaturmatapauksissa. Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksella on asianmukainen laiva-apteekki.

Soita 010 324 4200